ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาธิ
dot
bulletพระพุทธดำรัส
dot
กฏธรรมชาติ
dot
bulletใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา
bulletสนามรวมกฏธรรมชาติ
dot
การศึกษา
dot
bulletมหาริชี มเหช โยคี
bulletการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน
bulletการทำงานทั้งมวลของสมอง
dot
การทำสมาธิที่แท้จริงนั้นง่ายนิดเดียว
dot
bulletการล่วงพ้น
bulletการฝึกจิตแบบล่วงพ้น
bulletพื้นฐานที่ไม่เหมือนสิ่งใด
bulletพัฒนาศักยภาพของจิต
bulletส่งเสริมสุขภาพ
bulletขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation
dot
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletMaharishi Mahesh Yogi
bulletThe origin of thought
bulletHow TM Works
bulletTotal Brain Function
bulletResearch on TM


ส่งเสริมสุขภาพ

ข้อมูลจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์(ประเทศไทย)

ส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งเอกบุคคลและกลุ่ม

1.กิจกรรมทั้งหมดที่เรากระทำ รวมทั้งความคิดและความรู้สึกล้วนขึ้นอยู่กับสภาพของระบบประสาท เมื่อเรารู้สึกพักและสดชื่นนั้นกิจกรรมต่างๆทั้งหมดก็จะดูเหมือนว่าง่ายกว่าและสร้างส่รรค์ได้มากกว่า ขณะที่วันใดเมื่อเราเหนื่อยล้า อารมณ์อันเหนื่อยอ่อนนี้ก็แสดงออกในทุกสิ่งที่เราทำ

2.สภาวะพื้นผิว ของความเหนื่อยอ่อนนี้เราเรียกว่าความล้า ส่วนอีกด้านของความเหนื่อยอ่อนที่ลึกกว่าอาจถูกเรียกว่าความเครียดนั่นเอง

การฝึกสมาธิล่วงพ้น ทำให้เกิดการพักที่ลึกในร่างกายและคืนความสดใสสู่ระบบประสาท ทุกๆคนสามารถหลุดพ้นจากพันธณาการแห่งความล้าและความเครียดที่ฝังลึกได้ด้วยการปฎิบัติการฝึกสมาธิล่วงพ้น

3.การวิจัยทางสรีรวิทยาได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางจิตนั้นสอดคล้องไปกับกิจกรรมทางกาย จิตนั้นเชื่อมต่อโดยตรงต่อระบบกายภาพทางสมอง

ทุกๆสถานะของจิตสำนึก ล้วนมีความสอดคล้องกับสถานะทางสรีระของมันเอง จากสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าทำไมเมื่อกิจกรรมทางจิตละเอียดอ่อนลงในขณะการฝึกสมาธิล่วงพ้นนั้นกิจกรรมทางกายจึงละเอียดอ่อนลงตามไปด้วย และเมื่ออัตราการสันดาปลดลง ระบบสรีระก็ได้รับการพักลึกและ ความเครียดที่ฝังรากลึกอยู่ก็ถูกกำจัดออกไปอย่างเป็นธรรมชาติ

4.การขจัดความตึงเครียด ด้วยเทคนิคการฝึกสมาธิล่วงพ้นนั้นเป็นการขจัดต้นเหตุของโรคอุปทานหรือโรคที่ไม่มีเชื้อโรคทั้งหลายอันมีเหตุที่เกิดจากความวิตกกังวลต่างๆ ความล้มเหลวและความผิดหวังทั้งมวลในชีวิต

การลดลงของปัญหาทางสุขภาพ

  

A study conducted at Sumitomo Heavy Industries by the Japanese National Institute of Industrial Health found significant improvements in physical and mental health in workers who practised Transcendental Meditation. Reference: Japanese Journal of Industrial Health 32(7) (1990): 656.
ข้อมูลอ้างอิง: วารสาร Dissertation Abstracts International 38(7) (1978): 3372
 

การศึกษาที่ดำเนินการใน บริษัทอุตสาหกรรมหนัก Sumitomo โดยสถาบันสุขภาพอุตสาหกรรมแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น พบการปรับปรุงสุขภาพทางกายภาพและจิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพนักงานที่ปฏิบัติการฝึกสมาธิล่วงพ้น
ข้อมูลอ้างอิง: วารสารสุขภาพอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น 32 (7) (1990): 656

 5.การฝึกสมาธิล่วงพ้น ปรับปรุงทั้งสองด้านคือทั้งการทำงานทางกายภาพของระบบประสาทและการประสานงานของมันกับจิต พลังงานและประสิทธิภาพในการกระทำเพิ่มขึ้น เพื่อที่ว่าผู้กระทำจะประสบความสำเร็จที่มากขึ้นโดยปราศจากซึ่งความล้าและความเหนื่อยอ่อน

การเพิ่มในพลังงาน
 
 
 
Individuals who were randomly assigned to learn Maharishi’s Transcendental Meditation reported increased energy levels over a fourteen-week period, in comparison to controls. Energy level was defined as the ability to perform many tasks without feeling fatigued.
Reference: Dissertation Abstracts International 38(7) (1978): 3372B
 
กล่มบุคคลที่ถูกกำหนดด้วยการสุ่มขึ้นเพื่อเรียนการผึกสมาธิล่วงพ้นของมหาริชีได้รับรายงานถึงการเพิ่มขึ้นของระดับพลังงานในระยะเวลากว่าสิบสี่สัปดาห์มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (ระดับพลังงานถูกกำหนดให้เป็นความสามารถในการดำเนินงานโดยไม่มีความรู้สึกอ่อนล้า)
ข้อมูลอ้างอิง: วารสาร Dissertation Abstracts International 38(7) (1978): 3372B
 
 
6.การประสานงานที่เพิ่มขึ้น ของจิตและกายนี้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดีของจิตและกาย การฝึกสมาธิล่วงพ้นก่อให้เกิดผลการฟื้นฟูและสร้างความมีชีวิตชีวาขึ้นต่อร่างกาย
 
ผลการฟื้นฟู ที่เกิดขึ้นนี้นำทางให้นักวิจัยทางด้านการชลอความแก่ได้พบว่าผู้ที่ทำการปฏิบัติการฝึกสมาธิล่วงพ้นมา 5 ปีหรือมากกว่านั้นมีอายุทางชีวภาพอ่อนเยาว์กว่าประชากรทั่วไป 12 ปี

 ขบวนการลดถอยกลับของอายุ

 

People practising Transcendental Meditation for longer than five years showed a biological age 12 years younger than their actual age—significantly different from short-term meditators and non-meditating controls. These results indicate the development of health and the promotion of longevity through Maharishi’s Transcendental Meditation Programme.
Reference: International Journal of Neuroscience 16 (1982): 53–58.

กลุ่มผู้ปฏิบัติการฝึกสมาธิล่วงพ้นมานานกว่าห้าปี แสดงอายุชีวภาพที่อ่อนกว่าอายุจริงของพวกเขา12 ปี แตกต่างจากผู้ปฏิบัติมาในระยะสั้น และกลุ่มควบคุมที่มิได้ปฏิบัติ ผลลัพธ์เหล่านี้บ่งบอกถึงการพัฒนาสุขภาพและการส่งเสริมการมีอายุที่ยืนยาวผ่านโปรแกรมการฝึกสมาธิล่วงพ้นของมหาริชี
ข้อมูลอ้างอิง: วารสาร นานาชาติ Neuroscience 16 (1982): 53-58
 
 
7.อิทธิพลของสุขภาพกลุ่ม มีอิทธพลโดยตรงต่อสุขภาพของเอกบุคคล กระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีความรู้และโปรแกรมใดที่จะรักษาสุขภาพที่ดีของชุมชนหรือชาติไว้ได้ ยังไม่มีวิธีการใดที่จะขจัดความเครียดและความล้าในสังคมอันส่งผลต่อสุขภาพกลุ่มของชาติออกไปได้
 
ผลกระทบมหาริชี (Maharishi Effect) เป็นชื่อของปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อตัวเลขผู้ปฏิบัติสมาธิล่วงพ้นถึง 1%ของจำนวนประชากรในเมืองและส่งผลให้จำนวนด้านลบต่างๆในสังคมลดลง เช่น อัตราอุบัติเหตุ, อาชญกรรม, ผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล และอื่นๆ ผลกระทบมหาริชี 1% เป็นวิธีการในการป้องกันและรักษาอาการป่วยของสุขภาพสังคมเมือง 
 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเมือง: อัตราอาชญากรรมที่ลดลง
สัญญานบ่งชี้ถึงผลกระทบมหาริชีต่อสุขภาพสังคม
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบ
11 เมืองในสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรโดยเฉลี่ย 1% ปฏิบัติการฝึกสมาธิล่วงพ้นเปรียบเทียบกับอีก 11 เมืองที่มีลักษณะประชากรและสถิติอาชญากรรมใกล้เคียงกันในช่วงปีค.ศ.1972-1973
ผลการวิจัย
11 เมืองที่มีประชากรโดยเฉลี่ย 1% ปฏิบัติการฝึกสมาธิล่วงพ้นมีอัตราอาชญากรรมลดลงทุกเมือง(แท่งกราฟสีเข้มด้านซ้าย) แตกต่างจากอีก 11 เมืองที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกันแต่มีผู้ปฏิบัติการฝึกสมาธิล่วงพ้นน้อย(แท่งกราฟสีจางด้านขวา)
 
 
8.สังคมใด ที่ประกอบขึ้นด้วยเอกบุคคลที่มีสุขภาพดี สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมที่มีสุขภาพดีไปด้วย การฝึกสมาธิล่วงพ้นเป็นวิธีการสร้างเอกบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากความเครียดและเป็นวิธีการที่ทรงพลังต่อการป้องกันในด้านหนึ่งและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นในอีกด้านหนึ่ง


Copyright © 2010 All Rights Reserved.