ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาธิ
dot
bulletพระพุทธดำรัส
dot
กฏธรรมชาติ
dot
bulletใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา
bulletสนามรวมกฏธรรมชาติ
dot
การศึกษา
dot
bulletมหาริชี มเหช โยคี
bulletการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน
bulletการทำงานทั้งมวลของสมอง
dot
การทำสมาธิที่แท้จริงนั้นง่ายนิดเดียว
dot
bulletการล่วงพ้น
bulletการฝึกจิตแบบล่วงพ้น
bulletพื้นฐานที่ไม่เหมือนสิ่งใด
bulletพัฒนาศักยภาพของจิต
bulletส่งเสริมสุขภาพ
bulletขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation
dot
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletMaharishi Mahesh Yogi
bulletThe origin of thought
bulletHow TM Works
bulletTotal Brain Function
bulletResearch on TM


พัฒนาศักยภาพของจิต

 ข้อมูลจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์(ประเทศไทย) 

พัฒนาศักยภาพอันเต็มที่ของจิต

1. ชีวิตล้วนมุ่งสู่ทิศทางที่มากขึ้นตลอดเวลา เช่น ความสำเร็จที่มากขึ้น ความเต็มเปี่ยมที่มากขึ้น จิตก็เช่นกันก็มีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะเคลื่อนไปสู่สิ่งที่มีความสุขมากกว่า

การฝึกสมาธิล่วงพ้นของมหาริชี เป็นเทคโนโลยีสำหรับทุกคนที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น พลังงานที่มากขึ้นและความสุขที่มากขึ้นภายในตนเอง การฝึกสมาธิล่วงพ้น เป็นเทคโนโลยีเพื่อการเปิดเผยภูมิปัญญาและพลังการสร้างสรรค์ภายในของทุกคนออกมา

2. ในทุกๆโครงสร้างและความเป็นไปในธรรมชาติ จากการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็ดีจนไปถึงการโคจรของดาวพระเคราะห์ต่างๆนั้น เราเห็นได้ว่าภูมิปัญญากำลังทำงานอยู่ เพราะเราเห็นวิวัฒนาการและความก้าวหน้าของชีวิตเป็นไปอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มโดยธรรมชาติของชีวิตที่จะเติบโตและก้าวหน้าแล้วนั้น ชีวิตจึงไม่ควรเป็นการต่อสู้ดิ้นรน แต่เราก็ยังเห็นการขาดซึ่งความพึงพอใจและการต่อสู้ดิ้นรนก็ยังดำรงอยู่ นี่เป็นเพราะการขาดซึ่งความรู้ในสนามพื้นฐานแห่งภูมิปัญญาและความเป็นระเบียบไป

 3. วิทยาศาสตร์เวทของมหาริชี (Maharishi’s Vedic Science) คือวิทยาศาสตร์แห่งจิตสำนึก (Science of Consciousness) เป็นเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ โดยมีทั้งสองคุณลักษณะคือ ภาคปฏิบัติ (ให้ประสบการณ์) และ ภาคทฤษฎี (ให้ความเข้าใจ)

วิทยาศาสตร์เวทของมหาริชี (Maharishi’s Vedic Science) นำเสนอความรู้อย่างเป็นระบบในเรื่องของสนามแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์บริสุทธิ์ อันเป็นบริเวณที่พลังการจัดการอันไม่สิ้นสุด และศักยภาพแห่งความรู้ทั้งมวลดำรงอยู่ เป็นแหล่งเกิดแห่งความรู้ทั้งหลายรวมถึงพลังและความปิติสุข เป็นที่อยู่ของศักยภาพทั้งมวลแห่งกฎธรรมชาติ นั่นคือการเปิดเผยอัจฉริยะภาพอันสร้างสรรค์ที่แฝงเร้นในทุกๆคน

โปรแกรมการฝึกสมาธิล่วงพ้น (ภาคปฏิบัติของ Maharishi’s Vedic Science) นำเสนอการมีประสบการณ์โดยตรงในสนามแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์บริสุทธิ์ และให้ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ถึงธรรมชาติ และขอบข่ายของสิ่งนี้รวมทั้งการพัฒนาและการประยุกต์ใช้

 4. ปัญญาทั้งมวล ที่แสดงออกมาในชีวิตของเรานั้น มาจากความคิดของเรา และความคิดเองก็มาจากที่ใดที่หนึ่งลึกลงไปภายใน เรากำหนดศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ ณ แหล่งกำเนิดความคิด ภายในแต่ละเอกบุคคล ซึ่งข้ามพ้นลักษณะที่ละเอียดที่สุดของความคิดไปเป็นจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ แหล่งสะสมของภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และเป็นที่รวมของภูมิปัญญา พลังงาน และการสร้างสรรค์อันไม่สิ้นสุด

นักฟิสิกค์ชั้นนำ ทางทฤษฎีควอนตัมหลายท่านได้ชี้ให้เห็นว่า จิตสำนึกล่วงพ้นนั้นก็คือ บ้านแห่งกฏทั้งมวลของธรรมชาติอันเป็นสนามรวมของกฎธรรมชาติซึ่งควบคุมจักรวาลที่วิวัฒนาการไปอย่างเป็นระเบียบ

5. การกระทำที่ประสบความสำเร็จ นั้น ต้องการเทคนิคเพื่อเข้าถึงแหล่งของภูมิปัญญาสร้างสรรค์ภายในตัวเราเอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุกแรงกระตุ้นแห่งความคิดและเติมเต็มทุกการกระทำสู่ความสำเร็จ

การฝึกสมาธิล่วงพ้น เปิดเอาอัจฉริยภาพแห่งการสร้างสรรค์อันเป็นภาวะการกลับสู่ตนเองของภูมิปัญญา ซึ่งเป็นบ้านของกฎทั้งมวลของธรรมชาติออกมา และหนุนนำกฎธรรมชาติสู่การค้ำจุนทุกความคิด คำพูดและการกระทำ ความช่วยเหลือจากกฎธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  

6. ลดความมุ่งหมายลงหรือเพิ่มความสามารถ ที่จะเติมเต็มความมุ่งหมายนั้นให้สำเร็จ เป็นสิ่งที่ผู้นำรุ่นใหม่ต้องตัดสินใจ ความปรารถนาเป็นธรรมชาติของชีวิต และความปรารถนาที่เต็มเปี่ยมก็นำไปสู่ความพึงพอใจ และความก้าวหน้าในขั้นต่อๆไปโดยการเข้าถึงแหล่งกำเนิดของความคิด (สถานะของความรู้ตัวเต็มที่ในความเงียบ สนามรวมแห่งกฎทั้งหมดของธรรมชาติ ) การฝึกสมาธิล่วงพ้นเพิ่มความสามารถในการรับรู้ ประเมินค่า การคิด และการกระทำ โดยวิธีการนี้ทำให้ความมุ่งหมายต่างๆประสบความสำเร็จ 
 

 7. ทักษะในการกระทำ หมายถึงการกระทำโดยปราศจากความเครียดและความกดดัน นั่นคือ การทำน้อยที่สุดอันนำมาซึ่งผลลัพธ์สูงสุด 

การมีรากฐานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างที่แข็งแกร่ง

โดยการเชื่อมต่อ เข้าสู่แหล่งกำเนิดของความคิดผ่าน การฝึกสมาธิล่วงพ้น ความคิดกลับเป็นความคิดที่ทรงพลังมากขึ้นอันเป็นผลให้การกระทำได้รับความสำเร็จกลับมามากขึ้น

เช่นเดียวกับที่เรารดน้ำที่รากของต้นไม้เพื่อหล่อเลี้ยงทุกแง่มุมของต้นไม้ ไม่ว่า กิ่ง, ก้าน ,ใบ,ดอก หรือผล

เมื่อเราพักลึก นั่นคือพื้นฐานสำหรับการกระทำที่เต็มไปด้วยพลังและความสำเร็จในทุกพื้นที่ของชีวิต

การฝึกสมาธิล่วงพ้นนำความรู้ตัวเข้าสู่แหล่งกำเนิดความคิดอันเป็นสนามแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์บริสุทธิ์ จากที่นั้นทุกความคิดจะมีพลังและความแม่นยำมากที่สุดและมีความสามารถสูงสุด ต่อการบรรลุจุดมุ่งหมาย  

8. สำหรับการกระทำ ที่ทรงพลังนั้นความคิดจะต้องทรงพลังด้วย

ต้นไม้จะแข็งแกร่งที่สุด ณ ที่รากของมัน

เช่นเดียวกับความคิดของเราจะทรงพลังที่สุด ณ ที่กำเนิด

การทำให้ศักยภาพทั้งมวล ของภูมิปัญญาอันเป็นสนามบริสุทธิ์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และภาวะของจิตสำนึกล่วงพ้นให้มีชีวิตชีวาขึ้นมานั้น ทำให้ทุกการกระทำได้รับการสนับสนุนจากพลังการจัดการอันไม่สิ้นสุดของธรรมชาติอย่างเป็นไปเองและเป็นธรรมชาติ

ทักษะในการกระทำนั้น หมายความว่าสนามแห่งจิตสำนึกบริสุทธิ์(ภูมิปัญญาสร้างสรรค์บริสุทธิ์ - ความเงียบที่มีพลังของกฎธรรมชาติ) มาอยู่ในความรู้ตัวของเราอย่างมีชีวิตชีวาและอย่างเป็นธรรมชาติ จนกระทั่งแม้ในภาวะกิจกรรมอันไม่หยุดนิ่ง เรายังคงรักษาสภาพผ่อนคลายเต็มที่ไว้ได้ ทุกการกระทำทั้งหมดของเราได้รับการสนับสนุนจากพลังการจัดการอันไม่สิ้นสุดของกฎธรรมชาติ 

ด้วยขบวนการเข้าสู่ประสบการณ์ของความคิดที่ละเอียดอ่อนอย่างเป็นขั้นตอนและเข้าถึงแหล่งกำเนิดความคิดอันเป็นจิตสำนึกบริสุทธิ์อย่างเป็นระบบนั้น ทำให้การฝึกจิตแบบล่วงพ้นเป็นสิ่งที่มีเพื่อทักษะแห่งการกระทำนั่นเอง  

9. การฝึกสมาธิล่วงพ้น เป็นเทคนิคของการทำน้อยแต่สำเร็จมาก เช่นเดียวกับที่ลูกศรถูกดึงกลับบนคันศรเพื่อปล่อยพลังสูงสุดสู่จุดเป้าหมาย

การฝึกสมาธิล่วงพ้นนำความรู้ตัวเข้าสู่แหล่งกำเนิดความคิดอันเป็นสนามแห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์บริสุทธิ์ จากที่นั้นทุกความคิดจะมีพลังและความแม่นยำมากที่สุดและมีความสามารถสูงสุดต่อการบรรลุจุดมุ่งหมาย

10. นักจิตวิทยากล่าวว่า มนุษย์โดยทั่วไปจะใช้จิตเพียงส่วนน้อยของเขาเพียง 5-10%. นี่คือคำอธิบายถึงเหตุผลที่ชีวิตไม่สามารถดำรงความเพลิดเพลินในศักยภาพอันเต็มที่

การฝึกสมาธิล่วงพ้น พัฒนาจิตขึ้นเต็มศักยภาพในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ  

11. บุคคลหนึ่งนั้นเป็นที่รู้จักกัน โดยวิธีการทำงานของจิตใจของเขา ความรู้ตัวที่แจ่มใสที่พัฒนาขึ้นด้วยการฝึกสมาธิล่วงพ้นมีความสำคัญกับทุกคนไม่ว่าผู้ใดหรืออาชีพใด

12. การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มากกว่า 600 การวิจัย ดำเนินการใน 200 มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยใน 33 ประเทศทั่วโลก ได้สรุปผลเป็นเอกสารที่แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของจิต, การเจริญเติบโตของภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผ่านการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้นเป็นประจำเพียงวันละ 2 ครั้ง

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยังแสดงให้เห็นอีกว่า ผู้ฝึกสมาธิล่วงพ้นนั้นสามารถเข้าถึง สมองส่วนสำรอง (brain reserve) อันเป็นศักยภาพของภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่การทำงานทั้งมวลของสมองดำรงอยู่ ซึ่งการทำงานทั้งมวลของสมองที่ซ่อนเร้นนี้ จะสนับสนุนการทำงานของกิจกรรมเฉพาะส่วนซึ่งรองรับกิจกรรมเฉพาะด้านของสมองในระหว่างกระบวนการของ การได้ยิน, สัมผัส, เห็น, รับรส, รับกลิ่น และการกระทำต่างๆ

สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อการปฏิบัติก้าวหน้าไป จิตของผู้ปฏิบัตินั้นเริ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับภูมิปํญญาของธรรมชาติรอบๆตัวเขามากขึ้นในทิศทางที่เป็นไปเอง และทุกความคิด คำพูด และการกระทำนั้นได้รับการสนับสนุนจากภูมิปัญญาของธรรมชาติอันไม่สิ้นสุด  

13.คุณค่าใน องค์รวมของการทำงานของสมอง (การทำงานทั้งมวล พร้อม การทำงานเฉพาะด้าน ของสมอง) ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการสลับกันของ การพักลึก จากการฝึกสมาธิล่วงพ้นและ การออกสู่กิจกรรม อย่างเต็มประสิทธิภาพในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอCopyright © 2010 All Rights Reserved.