ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาธิ
dot
bulletพระพุทธดำรัส
dot
กฏธรรมชาติ
dot
bulletใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา
bulletสนามรวมกฏธรรมชาติ
dot
การศึกษา
dot
bulletมหาริชี มเหช โยคี
bulletการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน
bulletการทำงานทั้งมวลของสมอง
dot
การทำสมาธิที่แท้จริงนั้นง่ายนิดเดียว
dot
bulletการล่วงพ้น
bulletการฝึกจิตแบบล่วงพ้น
bulletพื้นฐานที่ไม่เหมือนสิ่งใด
bulletพัฒนาศักยภาพของจิต
bulletส่งเสริมสุขภาพ
bulletขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation
dot
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletMaharishi Mahesh Yogi
bulletThe origin of thought
bulletHow TM Works
bulletTotal Brain Function
bulletResearch on TM


สนามรวมกฏธรรมชาติ

ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยมหาริชีแห่งประเทศญี่ปุ่น 

 

สนามรวมของกฏธรรมชาติ
(Unified Field of all the Laws of Nature)

 

 

นักฟิสิกค์ชั้นนำทางทฤษฎีควอนตัมหลายท่าน

ด้ชี้ให้เห็นว่า
แหล่งกำเนิดความคิดหรือจิตสำนึกล่วงพ้นนั้นก็คือ
บ้านแห่งกฏทั้งมวลของธรรมชาติอันเป็นสนามรวมของกฎธรรมชาติ

สนามรวมของภูมิปัญญาและพลังงานซึ่งควบคุมจักรวาลที่วิวัฒนาการไปอย่างเป็นระเบียบ

 

ขอบข่ายของสนามรวมเอกภาพของกฏธรรมชาติ

จากระยะทางอันไม่สิ้นสุดของเอกภพ
สู่ขนาดที่เล็กลงอย่างไม่สิ้นสุดของอณูแห่งอนุภาคพื้นฐาน

v
V

อธิบาย เอกภพในขอบเขตที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสำรวจไปถึงได้นี้ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถประมาณจำนวนกาแลคซี่ได้ไม่ตำกว่า 100 พันล้านกาแลคซี่ และขนาดของแต่ละกาแลคซี่นั้นใช้เวลาถึง 100,000 ปี สำหรับแสงที่จะเดินทางผ่าน

v
V

อธิบาย ขนาดของดวงอาทิตย์นั้นแสงใช้เวลาเดินทางผ่าน 4 วินาทีและเดินทางผ่านโลกใช้เวลา 0.04 วินาที                                                              

v
V

อธิบาย บนโลกใบนี้ประกอบด้วยมนุษย์ 6,000 ล้านคนที่อาศัยอยู่และมนุษย์แต่ละคนล้วนประกอบขึ้นด้วยเซลหลายพันล้านเซล

 v
V

อธิบาย แต่ละเซลในร่างกายของมนุษย์นั้นล้วนมีดีเอ็นเอโมเลกุลอยู่ 24 ตัวเหมือนกันหมด ซึ่งดีเอ็นเอนั้นก็คือการประกอบกันขึ้นของโมเลกุลที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ

v
V

อธิบาย แต่ละโมเลกุลนั้นก็ประกอบขึ้นจากอะตอมที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ และแต่ละอะตอมนั้นก็ประกอบขึ้นจากอนุภาคพื้นฐานต่างๆที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ

v
V

อธิบาย จากเอกภพที่กว้างใหญ่ไพศาลจนถึงอาณาบริเวณที่มีขนาดเล็กกว่า 1ใน 100 ล้านเมตรของอะตอมนั้นล้วนดำรงอยู่ได้เพราะสนามแห่งพลังงานพื้นฐานของธรรมชาติทั้งสี่ อันได้แก่

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Electro-magnetism)

สนามแรงอ่อน(Weak Interaction) 

สนามแรงแกร่ง(Strong Interaction) 

สนามความโน้มถ่วง(Gravitation)

v
V
 

อธิบาย การรวมเข้าด้วยกันของสนามพลังงานพื้นฐานทั้งสี่(ด้านซ้าย)และสนามสสารพื้นฐานทั้งสี่(ด้านขวา) อย่างเป็นลำดับสู่สนามพื้นฐานหนึ่งเดียวซึ่งเป็นการรวมต้วกันอย่างยิ่งยวด(Super Unification)ของกฏธรรมชาติทั้งมวลโดยได้รับการขนานนามจาก ดร. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางตะวันตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคว่า

สนามรวมเอกภาพ ของกฏธรรมชาติทั้งมวล

( Unified Field of all the laws of nature )Copyright © 2010 All Rights Reserved.