ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาธิ
dot
bulletพระพุทธดำรัส
dot
กฏธรรมชาติ
dot
bulletใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา
bulletสนามรวมกฏธรรมชาติ
dot
การศึกษา
dot
bulletมหาริชี มเหช โยคี
bulletการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน
bulletการทำงานทั้งมวลของสมอง
dot
การทำสมาธิที่แท้จริงนั้นง่ายนิดเดียว
dot
bulletการล่วงพ้น
bulletการฝึกจิตแบบล่วงพ้น
bulletพื้นฐานที่ไม่เหมือนสิ่งใด
bulletพัฒนาศักยภาพของจิต
bulletส่งเสริมสุขภาพ
bulletขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation
dot
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletMaharishi Mahesh Yogi
bulletThe origin of thought
bulletHow TM Works
bulletTotal Brain Function
bulletResearch on TM


ขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation

ข้อมูลจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์(ประเทศไทย)

7 ขั้นตอน เพื่อการเปิดเผย

ศักยภาพอันเต็มที่ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์

ความยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้นของมหาริชี คือ ประโยชน์อย่างมากมายที่เกิดขึ้นและการที่ไม่มีความยากใดๆเลยในการปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆ เหตุผลที่ง่ายเช่นนั้นเพราะเป็นวิธีที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ความสามารถเพียงสิ่งเดียว ที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีในการเรียนเทคนิคการสมปฏิบัติาธิล่วงพ้นคือ ความสามารถในการคิด ใครก็ตามที่คิดได้ก็สามารถเริ่มมีประสบการณ์ในแต่ละระดับของความคิดที่ละเอียดอ่อนลงในตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ถึง แหล่งกำเนิดความคิด  สนามอันบริสุทธิ์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์

ทั้งหมดที่เราต้องทำคือ การเรียนวิธีหามุมที่ถูกต้องเพื่อการดำดิ่งเข้าสู่ภายใน การดำดิ่งจะเป็นไปอย่างอัตโนมัติอันเป็นผลจากแนวโน้มธรรมชาติของจิตที่จะเคลื่อนไปสู่บริเวณที่มีความสุขที่มากกว่า

เพื่อประกันถึงประสิทธิผลของเทคนิค การเรียนการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น จะถูกสอนโดยครูที่มีประสบการณ์ใน เทคนิคการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น มาหลายปีและผ่านการอบรมโดยตรงจาก มหาริชี มเหช โยคี ในหลักสูตรการอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นครูผู้สอน

 

 7 ขั้นตอนเพื่อเรียนการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น

 

ขั้นตอนที่ 1 การบรรยายเบื้องต้น

แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมสมาธิล่วงพ้น เพื่อการพัฒนาตนเอง

ขั้นตอนท่ี 2 การบรรยายขั้นเตรียมการ

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไก ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร และที่มาของเทคนิคการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น

ขั้นตอนท่ี 3 การพบส่วนบุคคล

ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนจะทำความรู้จักกับผู้ที่จะเรียนเทคนิคการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น

ขั้นตอนที่ 4 เรียนเทคนิคการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น

รับเทคนิคการปฏิบัติจากครูผู้สอน (1 ช.ม.)

ขั้นตอนท่ี 5-7 คำแนะนำต่างๆในส่วนการปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้

ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.ในแต่ละขั้นตอน

        

โปรแกรมทั้ง 7 ขั้นตอนนี้

เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้นได้อย่างถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เรียนต้องมีคือเวลาเรียนติดต่อกัน 4 วัน ในขั้นตอนที่ 4,5,6,7

หลังจากนี้ผู้เรียนเพียงใช้เวลา15 – 20 นาที เช้าและเย็น เพื่อปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น

 

ติดต่อเข้ารับการอบรม

การปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น

Transcendental Meditation

ศูนย์ทีเอ็มพุทธมณฑล

082-595-2163

081-488-9943 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.