ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมาธิ
dot
bulletพระพุทธดำรัส
dot
กฏธรรมชาติ
dot
bulletใบไม้ในกำมือเดียวของพุทธบิดา
bulletสนามรวมกฏธรรมชาติ
dot
การศึกษา
dot
bulletมหาริชี มเหช โยคี
bulletการศึกษาที่มีจิตสำนึกเป็นฐาน
bulletการทำงานทั้งมวลของสมอง
dot
การทำสมาธิที่แท้จริงนั้นง่ายนิดเดียว
dot
bulletการล่วงพ้น
bulletการฝึกจิตแบบล่วงพ้น
bulletพื้นฐานที่ไม่เหมือนสิ่งใด
bulletพัฒนาศักยภาพของจิต
bulletส่งเสริมสุขภาพ
bulletขั้นตอนการเรียนสมาธิล่วงพ้น Transcendental Meditation
dot
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
dot
bulletMaharishi Mahesh Yogi
bulletThe origin of thought
bulletHow TM Works
bulletTotal Brain Function
bulletResearch on TM


การฝึกจิตแบบล่วงพ้น

ข้อมูลจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์(ประเทศไทย)

 

แนะนำโปรแกรมการฝึกจิตแบบล่วงพ้นของมหาริชี

และประโยชน์ต่างๆ

การฝึกสมาธิล่วงพ้น (Transcendental Meditation) มีความเก่าแก่เทียบเท่ากาลเวลา ถูกแนะนำสู่สังคมโลกในปี พ.ศ.2501โดย ท่านมหาริชี มเหช โยคี นำมาจาก เวท(Veda) ซึ่งเป็นความรู้ที่เก่าแก่ที่สุดของความรู้ทั้งหมดบนโลก

การฝึกสมาธิล่วงพ้น เป็นขบวนการทางจิตที่เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ และไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ด้วยการนำจิตเข้าสู่ขบวนการคิดที่ละเอียดอ่อนภายในจนกระทั่งจิตล่วงพ้นเข้าสู่แหล่งกำเนิดความคิดซึ่งเป็นสนามของจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ ภาวะ
ล่วงพ้น และปิติสุข 

ขบวนการดังกล่าว เปรียบเหมือนธรรมชาติของแม่น้ำที่จะไหลลงสู่มหาสมุทรโดยปราศจากความพยายามใดๆและเปลี่ยนสถานะขึ้นเป็นมหาสมุทร

การฝึกสมาธิล่วงพ้นใช้เวลาปฏิบัติเพียง 15-20 นาที เช้าและเย็น โดยการนั่งหลับตาสบายๆ ช่วยขจัดความเครียดที่ฝังลึกอยู่ในร่างกายและจิตใจออกไป และให้ประสบการณ์ใหม่ๆของชีวิตที่ผ่อนคลายมากขึ้นในตัวของเรา นั่นคือความกระฉับกระเฉงที่มากกว่า ความคิดสร้างสรรที่มากกว่า และความเต็มเปี่ยมที่มากกว่า

การฝึกสมาธิล่วงพ้น เป็นโปรแกรมเพื่อการเปิดเอาศักยภาพอันเต็มที่ของชีวิตออกมา เป็นหนทางโดยตรงที่สุดเพื่อความเต็มเปี่ยมของชีวิต ณ ที่แห่งนั้นบุคคลจะดำเนินชีวิตในความรู้อันสมบูรณ์ และที่แห่งนั้นบุคคลจะซึมซับในกระแสแห่งกฏทั้งมวลของธรรมชาติสู่ทุกระดับของชีวิต ความรู้นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในส่วนบุคคลและสังคมโดยรวม ที่ผ่านมามีผู้คนที่เรียนความรู้นี้ไปแล้วมากกว่า 6 ล้านคน ในทุกสาขาอาชีพ ศาสนา และวัฒนธรรม

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับโปรแกรมการปฏิบัติสมาธิล่วงพ้น มีมากกว่า 600 การวิจัยในตลอด 50 ปีที่ผ่านมาโดยนักวิจัยในสถาบันวิจัยอิสระกว่า 200 แห่งใน 33 ประเทศ

ตัวอย่างสถาบันวิจัยเหล่านี้ เช่น Harvard Medical School; Princeton University; Stanford Medical School; University of Chicago; University of Michigan Medical School; University of California at Berkeley; University of California at Los Angeles; York University, Canada; University of Edinburgh, Scotland; University of Lund, Sweden; University of Groningen, The Netherlands; University of New South Wales, Australia; Institut de la Rochefoucauld, France; National Institute of Industrial Health, Japan; and Moscow Brain Research Institute of the Academy of Medical Sciences, Russia.

ผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทางวิทยาศาสตร์หลายแห่ง ดังเช่น Science, Lancet, Scientific American, American Journal of Physiology, International Journal of Neuroscience, Experimental Neurology, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Psychosomatic Medicine, Canadian Medical Association Journal, American Psychologist, British Journal of Educational Psychology, Journal of Counseling Psychology, The Journal of Mind and Behavior, Academy of Management Journal, Journal of Conflict Resolution, Perceptual and Motor Skills, Criminal Justice and Behavior, Journal of Crime and Justice, Proceedings of the Endocrine Society, Journal of Clinical Psychiatry, and Social Indicators Research 

ผลการศึกษาวิจัยจำนวนมาก ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำ และในหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำได้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาปริญญานิพนธ์ทางปริญญาเอก ผลการวิจัยเหล่านี้ได้รับการรวบรวมเข้าไว้เป็น 6 เล่ม(มากกว่า 5000 หน้า) โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย MVU มีชื่อเล่มว่า Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme—Collected Papers

การศึกษาวิจัยเหล่านี้ ได้พิสูจน์ยืนยันถึงผลประโยชน์จำนวนมากที่ โปรแกรมสมาธิล่วงพ้น(Transcendental Meditation Programme) มีต่อเอกบุคคล และต่อทุกส่วนของสังคมอันประกอบด้วย สุขภาพ การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบำบัดฟื้นฟู การป้องกันประเทศ การเกษตรและรัฐบาล Copyright © 2010 All Rights Reserved.